Pracownia architektoniczna Portal pracownia projektowa profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistość

Projektowanie budynków - Oferta


Szanowni Państwo,

Od 2000 roku, jako pracownia projektowa Portal-PP zajmujemy się pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania na terenie całej Polski.

W swoim dorobku posiadamy projekty obiektów użyteczności publicznej, projekty hal sportowych, projekty budynków biurowych, projekty hal magazynowych i produkcyjnych, oraz projekty osiedli budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.

Wykonujemy:
  • wielowariantowe koncepcje architektoniczne i funkcjonalno-przestrzenne obiektów po uprzedniej analizie chłonności terenów inwestycyjnych wraz z wizualizacją,
  • opinie geotechniczne i badania geologiczno-inżynierskie, obsługę geodezyjną,
  • kompleksową realizację wszystkich procedur prawno-budowlanych koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • ekspertyzy i opinie techniczne, operaty wodne, operaty środowiskowe,
  • projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych,
  • kosztorysy inwestorskie wraz z preliminarzem kosztów, przedmiary robót, specyfikacje techniczne,
  • dokumentację do celów przetargowych,
  • dokumentację marketingową promującą inwestycje: wizualizacje budynków, wizualizacje i projekty wnętrz,
  • wielobranżowy nadzór autorski, opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji,
  • obsługę prawną dotyczącą inwestycji w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych.

Nasze doświadczenie oraz wiele zrealizowanych dotąd wielobranżowych projektów, gwarantuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie prowadzenia i koordynacji prac projektowych oraz nadzór nad procesem budowlanym.


Zachęcamy do spotkania z nami, na którym zaprezentujemy swój warsztat pracy na przykładzie dotychczas zrealizowanych projektów.

Folder do pobrania.
Jesteś tu: Pracownia Projektowa PORTAL » Oferta